DREMA TOUR 2024: Wyrusz z nami w największą trasę wydarzeń branży drzewno-meblarskiej w Polsce!

Podziel się

Widowiskowe pokazy maszyn i narzędzi do obróbki drewna, pokaźna dawka wiedzy specjalistycznej i oczywiście przestrzeń targowa – cykl wydarzeń DREMA TOUR to okazja do biznesowych spotkań, a także wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Minął kolejny trudny rok dla branży drzewno-meblarskiej. Wyzwania, jakie stawiał przed  nami kryzys gospodarczy oraz idące za nim decyzje w obszarze polityki pieniężnej wpłynęły negatywnie na wyniki sprzedażowe polskich i zagranicznych firm. Braki w wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej oraz ciągły wzrost kosztów produkcji drastycznie obniżały nastroje przedstawicieli gałęzi przemysłu drzewnego.  Rok 2024 zapowiada pozytywne zmiany, które będą sprzyjały rozwojowi sektora i wzmocnieniu konkurencyjności polskich firm.

- Obecnie zauważalne są kluczowe trendy, takie jak: wzrost świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju, rosnące zainteresowanie ekologią oraz dynamiczny rozwój technologii, zwłaszcza automatyzacji i sztucznej inteligencji. Firmy skupiają się na dostarczaniu bardziej ekologicznych rozwiązań, wykorzystują innowacyjne technologie, a także oferują specjalistyczne usługi dopasowane do potrzeb świadomych klientów. To wszystko będzie można zaobserwować podczas zaplanowanych wydarzeń
w ramach DREMA Tour 2024 – mówi Andrzej Półrolniczak, dyrektor targów DREMA
i Dremasilesia. - Przyszłość przemysłu drzewno-meblarskiego będzie zależała od wielu czynników, w tym zmieniających się oczekiwań konsumentów, postępujących technologicznych innowacji i przepisów regulacyjnych. Firmy, które będą elastyczne i gotowe do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych, będą miały większe szanse na sukces.

OKAZJA DO WYMIANY WIEDZY I DOBRYCH PRAKTYK

W dniach 19-21 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się pierwsze z trzech kluczowych wydarzeń z cyku DREMA TOUR: Dremasilesia.
To doskonała okazja dla mniejszych przedstawicieli branży do spotkań i rozmów z liderami sektora drzewno-meblarskiego.

W ramach modułu AKADEMIA uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać ze strefy konferencyjnej, w której odbędą się prelekcje, warsztaty i debaty ze specjalistami. Zaproszeni eksperci poruszą tematy związane z zapobieganiem negatywnych skutków kryzysu m.in. poprzez robotyzację oraz automatyzację zakładów produkcyjnych, czy promocję polskich firm na arenie międzynarodowej. Ważnym zagadnieniem będzie także zrównoważony rozwój, którego idea przyświeca wydarzeniom objętym certyfikatem New European Bauhaus. Zapotrzebowanie na zrównoważone i ekologiczne produkty można zaobserwować w oczekiwaniach klientów.

W module POKAZÓW uczestnicy targów będą mogli  obserwować pracę maszyn i narzędzi do obróbki drewna w praktyce. Wydzielona przestrzeń pozwoli wystawcom zademonstrować najnowsze rozwiązania technologiczne, odpowiadające na potrzeby rynku oraz bieżące trendy. Wyroby, które zostaną stworzone w trakcie trzech dni wydarzenia zostaną przekazane na szczytny cel.

Strefa TARGOWA to odpowiednie miejsce do zaprezentowania swojej oferty przed potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz możliwość odbycia licznych rozmów i spotkań, które sprzyjają jednoczeniu i współpracy polskich oraz zagranicznych przedstawicieli branży.

Partnerem strategicznym dla trasy jest magazyn The Tools i Narzędzioholicy.pl

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.dremasilesia.pl