Zakres tematyczny

Podziel się

01

Maszyny i urządzenia techniczne do obróbki wstępnej (produkcja półfabrykatów)

01.01

Skład drewna

01.01.01

Przenośne transportery dłużyc

01.01.02

Żurawie dla składów drewna

01.01.03

Stacjonarne urządzenia transportujące dla składów drewna

01.01.04

Systemy składowania dla składów drewna

01.01.05

Stanowiska sortowania drewna okrągłego

01.01.06

Systemy zraszające do przechowywania drewna metodą na mokro

01.01.07

Maszyny i narzędzia do korowania drewna okrągłego

01.01.08

Rotacyjne obcinarki kłód (skracarki) / maszyny do obcinania odziomków

01.01.09

Pilarki poprzeczne

01.01.09.01

Przenośne pilarki łańcuchowe

01.01.09.02

Stacjonarne pilarki łańcuchowe

01.01.09.03

Pilarki poprzeczne tarczowe

01.01.09.04

Stanowisko docinania do długości z podajnikiem ciągłym

01.01.10

Urządzenia do pomiaru i optymalizacji drewna okrągłego

01.01.11

Wykrywacze metalu i urządzenia do usuwania metalu z drewna

01.01.12

Narzędzia do oznaczania i etykietowania drewna i dłużyc

01.02

Technologie tartaczne (produkcja tarcicy)

01.02.01

Maszyny do przecierania i przerobu drewna okrągłego

01.02.01.01

Pilarki ramowe poziome

01.02.01.02

Pilarki ramowe pionowe

01.02.01.03

Pilarki taśmowe poziome

01.02.01.04

Pilarki taśmowe pionowe

01.02.01.05

Pilarki taśmowe rozdzielcze

01.02.01.06

Piły wielotaśmowe

01.02.01.07

Jednowrzecionowe piły tarczowe do drewna okrągłego

01.02.01.08

Dwuwrzecionowe piły tarczowe do drewna okrągłego

01.02.01.09

Piły tarczowe do drewna okrągłego z ruchomym stołem

01.02.01.10

Piły tarczowe do drewna konstrukcyjnego

01.02.01.11

Rębarki pryzmujące / linie profilujące

01.02.01.12

Kombinacje rębak / piła taśmowa

01.02.01.13

Bezwiórowe maszyny tnące do desek i materiałów laminowanych

01.02.01.14

Piły tarczowe rozdzielcze ze stołem

01.02.01.15

Piły tarczowe rozdzielcze

01.02.01.16

Jednowrzecionowe obrzynarki / tarczówki wzdłużne

01.02.01.17

Dwuwrzecionowe obrzynarki / tarczówki wzdłużne

01.02.01.18

Łączone piły tarczowe pionowo-poziome

01.02.01.19

Obrzynarki do desek

01.02.01.20

Pilarki poprzeczne

01.02.01.21

Pilarki do przycinania

01.02.01.22

Piły poprzeczne z prowadnicą dla pakietów tarcicy

01.02.02

Urządzenia do transportowania, sortowania i układania tarcicy

01.02.02.01

Stanowiska sortowania tarcicy

01.02.02.02

Przenośniki tarcicy (przenośniki rolkowe, podajniki, itd.)

01.02.02.03

Stanowiska układania i pakietowania tarcicy

01.02.04

Przenośne pilarki do cięcia dłużyc

01.02.04.01

Przenośne pilarki taśmowe

01.02.04.02

Przenośne pilarki tarczowe

01.03

Suszenie, parowanie i impregnowanie drewna litego

01.03.01

Urządzenia do parowania drewna

01.03.02

Piece suszarnicze

01.03.02.01

Urządzenia suszące strumieniem gorącego powietrza

01.03.02.02

Suszarki próżniowe

01.03.02.03

Suszarki zasilane pompą ciepła

01.03.02.04

Suszarki do procesów specjalnych (np. suszenie falami o wysokiej częstotliwości, mikrofalami)

01.03.03

Urządzenia do pomiaru wilgotności drewna

01.03.03.01

Wilgotnościomierze ręczne

01.03.03.02

Wilgotnościomierze wbudowane w linię

01.03.04

Urządzenia kontrolne pieca

01.03.05

Urządzenia do impregnacji

01.04

Produkcja forniru

01.04.01

Urządzenia do parowania pryzm do cięcia forniru

01.04.02

Specjalistyczne pilarki do cięcia kłód fornirowych

01.04.03

Strugarki pryzm do cięcia forniru

01.04.04

Skrawarki płaskie do forniru

01.04.05

Skrawarki obwodowe

01.04.05.01

Maszyny typu "stay-log" do cięcia forniru

01.04.06

Łuszczarki do forniru

01.04.07

Urządzenia do centrowania i załadunku

01.04.08

Urządzenia utrzymujące kłodę

01.04.09

Urządzenia do zwijania, sortowania i przeładunku forniru

01.04.10

Urządzenia (magazyny) do transportu i przechowywania forniru skrawanego i łuszczonego

01.04.11

Suszarki do forniru

01.04.11.01

Suszarki taśmowe

01.04.11.02

Suszarki rolkowe

01.04.11.03

Prasy suszące do forniru

01.04.12

Liniowe urządzenia do pomiaru wilgotności w suszarkach do forniru

01.04.13

Gilotyny / nożyce do forniru

01.04.13.01

Gilotyny do skrawania forniru

01.04.13.02

Nożyce do łuszczenia forniru

01.04.14

Urządzenia do pomiaru i etykietowania forniru

01.04.15

Maszyny do pakietowania forniru

01.05

Produkcja twardych materiałów powłokowych na bazie papieru (laminaty, folie, itd.)

01.05.01

Linie do impregnacji i nanoszenia powłok na papier i tkaniny

01.05.02

Suszarki wykorzystujące flotację powietrzem do papierów impregnowanych / powlekanych

01.05.03

Mieszarki i urządzenia / systemy dozowania żywic

01.05.04

Prasy do laminatów (np. HPL)

01.05.05

Pracujące w trybie ciągłym prasy do laminatów (np. CPL)

01.05.06

Maszyny do cięcia laminatów i folii

01.05.06.01

Nożyce do cięcia laminatów i folii

01.05.06.02

Maszyny do cięcia laminatów i folii z nożami rolkowymi

01.05.07

Systemy pozyskiwania danych na temat produkcji i monitoringu jakości twardych materiałów powłokowych

01.06

Produkcja sklejki fornirowanej i laminowanego drewna fornirowanego

01.06.01

Maszyny do łączenia forniru łuszczonego

01.06.02

Sklejarki do forniru łuszczonego

01.06.03

Linie do skośnego łączenia forniru łuszczonego

01.06.04

Maszyny klejące do forniru na środki sklejek (cięcie na długość, klejenie, prasowanie, itd.)

01.06.05

Klejarki do fornirów i płyt

01.06.06

Prasy blokowe do sklejki i laminowanego drewna fornirowanego

01.06.07

Prasy do sklejki, do powierzchni płaskich

01.06.09

Urządzenia do przygotowania, dozowania i transportu kleju dla zakładów produkujących sklejkę

01.06.10

Urządzenia do transportu i przechowywania dla zakładów produkujących sklejkę

01.06.11

Systemy pozyskiwania danych na temat produkcji i monitoringu jakości dla zakładów produkujących sklejkę

01.07

Produkcja płyt wiórowych, pilśniowych i OSB

01.07.01

Rozdrabniarka odpadów drzewnych, drewna rozbiórkowego, zużytych produktów drewnianych, itd.

01.07.02

Rębaki i maszyny do rozdrabniania drewna

01.07.03

Wiórkarki

01.07.03.01

Wiórkarki do dłużyc

01.07.03.02

Wiórkarki do przemysłowych odpadów drzewnych (opoły, obrzynki, itd.)

01.07.03.03

Wiórkarki z wieńcami nożowymi do drewna rozdrobnionego

01.07.04

Młyny młotkowe, wiórkarki udarowe

01.07.05

Ścieraki do strużyn, wiórów, trocin, itd. (młyny udarowe, oddzielające etc.)

01.07.06

Urządzenia do oczyszczania drewna rozdrobnionego

01.07.07

Systemy przenosnikowe do transportu i przechowywania rozdrobnionych wiórów, włókna drzewnego, itd

01.07.08

Rafinery

01.07.09

Suszarki do wiórów i włókna drzewnego

01.07.10

Urządzenia do przesiewania

01.07.11

Urządzenia do przygotowywania i dozowania kleju

01.07.12

Urządzenia do klejenia i mieszania

01.07.13

Systemy nakładania i formowania wstęgi

01.07.14

Wagi taśmowe

01.07.15

Urządzenia zwilżające do mat z wiórów i włókna

01.07.16

Prasy

01.07.16.01

Prasy do prasowania wstępnego cyklicznego

01.07.16.02

Prasy do prasowania wstępnego ciągłego

01.07.16.03

Prasy o prześwicie różnicowanym

01.07.16.04

Prasy o prześwicie stałym

01.07.16.05

Prasy pracujące w trybie ciągłym

01.07.16.06

Kalandry

01.07.16.17

Wyrówniarki do krawędzi paneli

01.07.16.18

Pilarki poprzeczne

01.07.16.19

Stacje chłodzące

01.07.16.20

Linie szlifujące

01.07.16.21

Maszyny do rozdzielania paneli

01.07.16.22

Urządzenia do magazynowania, przeładunku i wydawania paneli z magazynu

01.07.16.23

Urządzenia pakujące do paneli

01.07.16.24

Systemy pozyskiwania danych na temat produkcji i monitoringu jakości dla zakładów produkujących płyty wiórowe, pilśniowe i OSB

01.07.16.25

Podzespoły specjalne do maszyn i instalacji produkujących płyty wiórowe, pilśniowe i OSB

01.07.26

Technologia rozdzielania

01.08

Produkcja płyt lekkich / elementów płyt przekładkowych

01.08.01

Maszyny do poszerzania i suszenia plastrów miodu

01.08.02

Maszyny do produkcji ram paneli

01.08.03

Maszyny do produkcji warstw wewnętrznych

01.08.04

Prasy do produkcji płyt lekkich / elementów płyt warstwowych

01.09

Produkcja powierzchni zakrzywionych i profilowanych

01.09.01

Prasy do elementów profilowanych z wiórów lub włókien

01.09.02

Prasy do sklejki, do powierzchni zakrzywionych i profilowanych

01.09.03

Wytłaczarki

01.09.03.01

Technologia wytłaczania

02

Maszyny i urządzenia techniczne do obróbki wtórnej (laminowanie, obróbka wiórowa, klejenie drewna litego)

02.01

Obróbka forniru

02.01.01

Prasy do forniru

02.01.02

Krajarki poprzeczne do forniru

02.01.03

Przekrawarki pakietów forniru

02.01.03.01

Przekrawarki pakietów forniru jednonożowe

02.01.03.02

Przekrawarki pakietów forniru dwunożowe

02.01.04

Przycinarki do listew fornirowych

02.01.05

Pilarki tarczowe do pakietów forniru

02.01.06

Strugarki krawędzi / maszyny do cięcia pakietów forniru

02.01.07

Maszyny do nakładania kleju na krawędzie fornirowane

02.01.08

Maszyny do klejenia wzdłużnego forniru

02.01.09

Maszyny do klejenia forniru z podajnikiem poprzecznym

02.01.10

Maszyny do klejenia końcowego

02.01.11

Maszyny i urządzenia do wzdłużnego łączenia forniru (np. na miniwczepy)

02.01.12

Maszyny do łączenia forniru

02.01.13

Urządzenia do pomiaru i optymalizacji forniru

02.01.14

Podświetlane stoły do kontroli jakości forniru

02.01.15

Maszyny do uplastyczniania forniru (typu flexer)

02.02

Prasy, maszyny laminujące i okleinujące do nanoszenia twardych materiałów powłokowych (fornirowanie, laminowanie, powlekanie cienkimi warstwami, itd.)

02.02.01

Maszyny szczotkujące i czyszczące do elementów obrabianych

02.02.02

Klejarki do płyt / fornirów

02.02.03

Mechaniczne systemy podawania, przechowywania i układania materiałów powłokowych

02.02.04

Prasy pracujące w trybie cyklicznym

02.02.04.01

Prasy pracujące w trybie cyklicznym z posuwem ręcznym

02.02.04.02

Prasy pracujące w trybie cyklicznym, również przyspieszonym, z posuwem mechanicznym

02.02.04.03

Prasy blokowe do laminowania

02.02.04.04

Prasy pracujące w trybie cyklicznym do laminowania elementów formowanych

02.02.04.05

Prasy membranowe

02.02.05

Systemy prasowania / laminowania w trybie ciągłym

02.02.05.01

Prasy dwutaśmowe

02.02.05.02

Urządzenia i linie do laminowania ciągłego folią z roli

02.02.05.03

Urządzenia do laminowania ciągłego ze zintegrowanymi urządzeniami do zawijania krawędzi

02.02.05.04

Maszyny do owijania profili

02.02.06

Maszyny do nakładania powłok ochronnych

02.02.07

Maszyny do nakładania na gorąco dekoracyjnych folii złoconych

02.02.08

Agregaty do cięcia i przycinania elementów powleczonych

02.02.09

Urządzenia do ładowania, rozładowywania i przenoszenia elementów laminowanych

02.02.10

Urządzenia do przygotowywania, dozowania i transportu kleju

02.02.11

Maszyny zabezpieczające warstwą materiału fornir i powłoki syntetyczne

02.03

Pilarki do dalszej obróbki drewna litego, paneli drewnopochodnych i tworzyw sztucznych

02.03.01

Pilarki poprzeczne do podcinania (undercut)

02.03.02

Pilarki poprzeczne z ostrzem od góry (topcut)

02.03.02.01

Pilarki wahadłowe

02.03.02.02

Pilarki górnowrzecionowe

02.03.03

Pilarki poprzeczne optymalizujące

02.03.04

Pilarki jedno- i dwuwrzecionowe

02.03.05

Wieloostrzowe, tarczowe pilarki przycinające

02.03.06

Jednoostrzowe pilarki tarczowe z ruchomym elementem tnącym

02.03.07

Jedno- i wieloostrzowe pilarki tarczowe obróbki krawędzi i cięcia wzdłużnego

02.03.08

Pilarki specjalne do cienkich rzazów

02.03.08.01

Pilarki ramowe do cienkich rzazów

02.03.08.02

Pilarki tarczowe do cienkich rzazów

02.03.09

Pilarki stołowe

02.03.10

Pilarki tarczowe formatowe

02.03.11

Pilarki panelowe pionowe

02.03.12

Pilarki panelowe poziome z belką dociskową

02.03.12.01

Pilarki panelowe poziome z belką dociskową, do cięcia wzdłużnego

02.03.12.02

Pilarki panelowe poziome z belką dociskową, do cięcia poprzecznego

02.03.12.03

Pilarki panelowe poziome z belką dociskową, do cięcia wzdłużnego i poprzecznego (system kątowy)

02.03.13

Podwieszane pilarki panelowe do cięcia wzdłużnego i/lub poprzecznego

02.03.14

Pilarki wąskotaśmowe

02.03.15

Pilarki taśmowe kopiujące

02.03.16

Wyrzynarki

02.03.17

Pilarki do nacinania karbów

02.03.18

Pilarki do robót budowlanych

02.03.19

Pilarki taśmowe CNC

02.03.20

Pilarki dwutarczowe do cięcia równoległego i / lub poprzecznego, z posuwem ręcznym

02.03.21

Pilarki wzdłużne optymalizujące

02.04

Strugarki i frezarki

02.04.01

Strugarki

02.04.02

Strugarki grubościowe

02.04.03

Cykliniarki

02.04.04

Strugarko-pilarki

02.04.05

Strugarko-szlifierki

02.04.06

Strugarki kątowe do jednoczesnej obróbki powierzchni i łączenia

02.04.07

Dwustronne grubościówko-strugarki do jednoczesnej obróbki i strugania grubościowego

02.04.08

Strugarki trzy- i czterostronne

02.04.09

Frezarki do obróbki trzy- i czterostronnej

02.04.10

Frezarki czołowe do obróbki jedno- i wielostronnej

02.04.11

Frezarki jednowrzecionowe

02.04.12

Maszyny do łączenia na miniwczepy

02.04.13

Frezarki pionowe

02.04.14

Frezarki pionowe CNC

02.04.15

Frezarki kopiujące

02.04.15.01

Frezarki kopiujące do obróbki wzdłużnej elementów formowanych (również z dodatkowymi urządzeniami szlifującymi, itd.)

02.04.15.02

Frezarki kopiujące ze stołem okrągłym (również z dodatkowymi urządzeniami szlifującymi, itd.)

02.04.15.03

Frezarki kopiujące z narzędziami kontrolowanymi wg wzorca i automatyką obrotu elementu obrabianego (jedno- lub wielowrzecionowe, również z dodatkowymi urządzeniami szlifującymi)

02.04.16

Dwustronne frezarki i szlifierki CNC do obróbki elementów zakrzywionych

02.04.17

Maszyny kopiujące

02.04.18

Frezarki do prętów

02.04.19

Wyrówniarki krawędzi

02.04.20

Frezarki do prętów okrągłych

02.04.21

Frezarki do spirali

02.04.22

Frezarki do skosów

02.04.23

Frezarki do słupków

02.04.24

Żłobiarki do schodów, drabin i żaluzji

02.04.25

Frezarki do listew dekoracyjnych

02.04.26

Frezarki do uciosów

02.04.99

Frezarki do zastosowań specjalnych

02.05

Technologia łączenia na miniwczepy

02.05.01

Maszyny do cięcia miniwczepów

02.05.02

Systemy klejące do miniwczepów

02.05.03

Prasy do miniwczepów

02.05.04

Linie do miniwczepów – do cięcia poprzecznego, cięcia miniwczepów, klejenia, prasowania, itd.

02.06

Czopiarki

02.06.01

Czopiarki do czopów prostych

02.06.01.01

Czopiarki jednostronne do czopów prostych

02.06.01.02

Czopiarki dwustronne do czopów prostych

02.06.02

Czopiarki do czopów zaokrąglonych

02.06.02.01

Czopiarki jednostronne do czopów zaokrąglonych

02.06.02.02

Czopiarki dwustronne do czopów zaokrąglonych

02.07

Profilarki i przycinarki (przycinanie, cięcie wzdłużne, profilowanie, szlifowanie, itd.)

02.07.01

Profilarki i przycinarki jednostronne do elementów z drewna litego

02.07.02

Profilarki i przycinarki jednostronne do paneli

02.07.03

Profilarki i przycinarki dwustronne do elementów z drewna litego

02.07.04

Profilarki i przycinarki dwustronne do paneli

02.08

Okleiniarki (oklejanie krawędzi, przycinanie, szlifowanie, itd.)

02.08.01

Okleiniarki jednostronne

02.08.01.01

Okleiniarki jednostronne do krawędzi prostych

02.08.01.02

Okleiniarki jednostronne do softformingu

02.08.01.03

Okleiniarki jednostronne do elementów kształtowanych / zakrzywionych

02.08.02

Okleiniarki dwustronne

02.08.02.01

Okleiniarki dwustronne do krawędzi prostych

02.08.02.02

Okleiniarki dwustronne do softformingu

02.08.02.03

Okleiniarki dwustronne do elementów kształtowanych / zakrzywionych

02.08.03

Okleiniarki stołowe

02.09

Maszyny przycinająco-oklejające (cięcie, profilowanie, oklejanie krawędzi, przycinanie, szlifowanie, itd.)

02.09.01

Maszyny przycinająco-oklejające jednostronne

02.09.01.01

Maszyny przycinająco-oklejające jednostronne do krawędzi prostych

02.09.01.02

Maszyny przycinająco-oklejające jednostronne do softformingu

02.09.01.03

Maszyny przycinająco-oklejające jednostronne do elementów kształtowanych / zakrzywionych

02.09.02

Maszyny przycinająco-oklejające dwustronne

02.09.02.01

Maszyny przycinająco-oklejające dwustronne do krawędzi prostych

02.09.02.02

Maszyny przycinająco-oklejające dwustronne do softformingu

02.09.02.03

Maszyny przycinająco-oklejające dwustronne do elementów kształtowanych / zakrzywionych

02.10

Maszyny do postformingu

02.10.01

Maszyny do postformingu do obróbki stacjonarnej

02.10.02

Maszyny do postformingu przelotowe

02.10.02.01

Maszyny do postformingu do laminatów

02.10.02.02

Maszyny do postformingu bezpośredniego do paneli laminowanych / fornirowanych

02.11

Systemy składające

02.11.01

Systemy do składania wzdłużnego

02.11.02

Maszyny do cięcia ukosowego i składania poprzecznego

02.11.03

Prasy / stacje klejące do składania poprzecznego

02.11.04

Systemy do składania poprzecznego (docinanie do długości, cięcie ukosowe, klejenie, składanie, prasowanie, itd.)

02.12

Wiertarki, kołkarki, maszyny do osadzania okuć

02.12.01

Wiertarki jedno- lub wielogłowicowe

02.12.01.01

Uniwersalne, wielowrzecionowe wiertarki do obróbki stacjonarnej

02.12.01.02

Wielowrzecionowe wiertarki z głowicami poziomymi i / lub pionowymi do obróbki stacjonarnej

02.12.01.03

Przelotowe, wielowrzecionowe wiertarki z głowicami poziomymi i / lub pionowymi

02.12.02

Maszyny do wiercenia otworów pod kołki do elementów regałowych, ramowych i innych (o kształcie graniastosłupa) do obróbki stacjonarnej lub przelotowej

02.12.03

Wiertarki do przecierania, frezowania, wiercenia i osadzania kołków

02.12.04

Wiertarki, frezarki, maszyny do osadzania okuć, itd.

02.12.05

Wiertarki CNC

02.12.05.01

Wiertarki CNC do obróbki stacjonarnej

02.12.05.02

Wiertarki CNC przelotowe

02.12.06

Maszyny do osadzania kołków (klejenie, osadzanie)

02.12.07

Maszyny do osadzania okuć

02.12.08

Sękarki

02.12.09

Wiertarki kolumnowe i stołowe

02.12.10

Maszyny do nawiercania wąskich otworów

02.13

Maszyny do wpuszczania okuć

02.14

Dłutownice

02.14.01

Dłutownice z orbitalnym ruchem narzędzia

02.14.02

Dłutownice łańcuchowe

02.14.03

Dłutownice

02.14.04

Dłutownice z opcją wyboru dłuta lub łańcucha

02.15

Maszyny obracające

02.15.01

Tokarki

02.15.02

Tokarki tarczowe

02.15.03

Tokarki profilujące

02.15.04

Tokarki kopiujące ze sterowaniem narzędzi wg wzorca

02.15.05

Tokarki CNC

02.16

Szlifierki

02.16.01

Szlifierki długotaśmowe stołowe

02.16.02

Szlifierki długotaśmowe z posuwem mechanicznym

02.16.03

Szlifierki szerokotaśmowe

02.16.04

Szlifierki szerokotaśmowe / z taśmą poprzeczną

02.16.05

Szlifierki do forniru

02.16.06

Szlifierki kalibrujące do drewna litego

02.16.07

Szlifierki szerokotaśmowe do kalibracji i szlifowania paneli drewnopochodnych

02.16.08

Szlifierki bębnowe do powierzchni

02.16.09

Szlifierki do elementów zakrzywionych i formowanych

02.16.10

Szlifierki do pośredniej obróbki lakieru

02.16.11

Szlifierki do profili

02.16.11.01

Szlifierki do profili jednostronne

02.16.11.02

Szlifierki do profili dwustronne

02.16.12

Szlifierki oscylacyjne

02.16.13

Szlifierki taśmowe

02.16.14

Szlifierki tarczowe

02.16.15

Szlifierki do prętów drewnianych

02.16.16

Szlifierki do elementów toczonych

02.16.17

Szlifierki CNC do kompletnej obróbki wszystkich rodzajów powierzchni

02.17

Maszyny wygładzające i polerujące

02.17.01

Maszyny polerujące do powierzchni płaskich

02.17.02

Maszyny polerujące do powierzchni formowanych

02.17.03

Maszyny polerujące do listew

02.17.04

Maszyny wygładzające / polerujące z posuwem automatycznym

02.17.05

Stanowiska do polerowania

02.18

Maszyny formujące

02.18.01

Giętarki

02.18.02

Maszyny wytłaczające

02.18.02.01

Maszyny wytłaczające stacjonarne

02.18.02.02

Maszyny wytłaczające przelotowe

02.18.99

Maszyny formujące; pozostałe

02.19

Maszyny wielofunkcyjne (stosowane ze względu na ograniczoną przestrzeń)

02.19.01

Strugarko-wyrówniarki i grubościówki

02.19.02

Łączone piły tarczowe i frezarki

02.19.03

Łączone piły tarczowe, frezarki i dłutownice

02.19.04

Łączone piły tarczowe, strugarko-wyrówniarki, frezarki i dłutownice

02.19.05

Uniwersalne, łączone maszyny ciesielsko-stolarskie

02.19.06

Uniwersalne, łączone maszyny do zastosowań modelarskich

02.19.99

Maszyny łączone; pozostałe

02.20

Obrabiarki wielooperacyjne (stacjonarne)

02.20.01

Obrabiarki wielooperacyjne do piłowania, frezowania, profilowania, wiercenia, szlifowania

02.20.02

Obrabiarki wielooperacyjne do oklejania krawędzi

02.20.03

Obrabiarki wielooperacyjne do frezowania, piłowania, wiercenia, oklejania krawędzi

02.20.04

Obrabiarki wielooperacyjne do frezowania, piłowania, wiercenia, osadzania kołków, itd

02.21

Gniazda produkcyjne

02.22

Prasy i urządzenia do klejenia elementów z drewna litego

02.22.01

Maszyny do klejenia pionowych złączy brzegowych

02.22.02

Prasy z podajnikiem ciągłym do klejenia złączy brzegowych płyt i łat

02.22.03

Maszyny do składania środkowych warstw płyt i klejenia płyt

02.22.04

Maszyny do składania środkowych warstw płyt i klejenia płyt

02.23

Prasy / zaciski do połączeń narożnikowych

02.23.01

Uniwersalne prasy stołowe

02.23.02

Zaciski do ram

02.23.03

Maszyny do klejenia półokrągłych połączeń łukowych

02.24

Prasy dziurkarki

02.24.01

Prasy dziurkarki do połączeń kątowych na ucios

02.24.02

Prasy dziurkarki do prętów montażowych

02.24.99

Prasy dziurkarki; pozostałe

03

Maszyny i urządzenia techniczne do wykańczania powierzchni                       

03.01

Powlekanie substancjami ciekłymi (lakierowanie, itd.)

03.01.01

Kondycjonowanie powierzchni drewnianych i paneli drewnianych

03.01.01.01

Urządzenia do piaskowania

03.01.01.02

Maszyny do teksturowania / szczotkowania drewna

03.01.01.03

Szczotki czyszczące

03.01.02

Urządzenia do bielenia i barwienia

03.01.03

Maszyny do nakładania wypełniacza, nożowe lub rolkowe

03.01.04

Urządzenia drukujące (np. do wykończeń drewnopodobnych)

03.01.05

Automatyczne maszyny natryskowe / automaty do wykończeń natryskowych

03.01.06

Systemy natryskowe rotacyjne

03.01.07

Urządzenia do natrysku elektrostatycznego

03.01.08

Powlekarki kurtynowe

03.01.09

Powlekarki wałkowe

03.01.10

Powlekarki próżniowe

03.01.11

Urządzenia do malowania zanurzeniowego

03.01.12

Systemy zalewające

03.01.13

Systemy powlekania krawędzi

03.01.14

Systemy powlekania bębnowego

03.01.15

Ściany i kabiny natryskowe

03.01.16

Linie do suszenia i utwardzania lakieru

03.01.17

Przenośniki dla instalacji lakierniczych

03.01.18

Urządzenia do przygotowania, dozowania i transportu płynnych materiałów powłokowych (np. lakierów, bejc, itd.)

03.02

Wykańczanie powierzchni materiałami twardymi

03.02.01

Maszyny i urządzenia do malowania proszkowego

03.02.02

Maszyny tynkarskie

03.02.03

Maszyny grawerujące i powlekające do drewna i ścieru drzewnego

03.02.99

Maszyny i urządzenia do powlekania twardymi materiałami powłokowymi; pozostałe

03.03

Maszyny i urządzenia do pyrografii i / lub do znakowania

04                         

Maszyny i urządzenia techniczne do montażu i pakowania

04.01

Technologia montażu

04.01.01

Linie do przedmontażu elementów meblowych

04.01.02

Stanowisko klejenia szkieletów

04.01.02.01

Stacje nakładania kleju na elementy szkieletów

04.01.02.02

Stacja wstępnego zaciskania

04.01.02.03

Zaciski do szkieletów

04.01.03

Stanowiska montażu końcowego elementów i szkieletów meblowych

04.01.04

Linie montażu końcowego mebli

04.01.05

Stanowiska i linie montażowe okien, drzwi i elementów fasad

04.01.99

Systemy montażowe; pozostałe

04.02

Gwoździarki, zszywarki, wkrętarki

04.02.01

Gwoździarki

04.02.02

Zszywarki i zszywacze

04.02.03

Wkrętarki

04.03

Technologia pakowania

04.03.01

Maszyny pakujące do części meblowych i mebli szkieletowych

04.03.02

Maszyny pakujące do elementów płaskich (elementy podłogowe, panele, itd.)

04.03.03

Maszyny pakujące do płyt, płyt ciętych pod wymiar, itd.

04.03.99

Maszyny pakujące; pozostałe

05

Technologia transportu bliskiego, przeładunku, magazynowania i wydawania materiałów z magazynu

05.01

Technologia transportu bliskiego i przeładunku materiałów

05.01.01

Terenowe podnośniki widłowe, podnośniki widłowe czołowe i boczne łącznie z urządzeniami pomocniczymi

05.01.03

Stoły podnoszące

05.01.04

Stanowiska układania i pakietowania

05.01.05

Podnośniki próżniowe

05.01.06

Urządzenia podające

05.01.07

Urządzenia odbierające i układające

05.01.08

Stanowiska obracania płyt

05.01.09

Stacje transportowe kątowe

05.01.10

Przenośniki poprzeczne

05.01.11

Przenośniki rewersyjne

05.01.12

Przenośniki rolkowe

05.01.12.01

Przenośniki rolkowe napędzane

05.01.12.02

Przenośniki rolkowe nienapędzane

05.01.13

Przenośniki taśmowe

05.01.14

Przenośniki podwieszane

05.01.15

Wózki transportowe, wózki magazynowe, itd.

05.01.16

Wózki i kontenery do wydawania towaru z magazynu

05.01.17

Stojaki rolkowe

05.01.18

Urządzenia podające do maszyn stolarskich (strugarki, frezarki jednowrzecionowe, itp.)

05.01.90

Technologia przeładunku materiałów specjalnych

05.01.90.01

Technologia transportu bliskiego i przeładunku materiałów specjalnych dla pił wzdłużnych optymalizujących

05.01.90.02

Technologie transportu bliskiego i przeładunku materiałów specjalnych dla linii do miniwczepów

05.01.90.03

Specjalistyczne technologie transportu bliskiego dla linii strugarskich

05.01.90.04

Specjalistyczne technologie transportu bliskiego dla linii tnących

05.01.90.20

Specjalistyczne systemy podające do rozdrabniarek, rębaków, itp.

05.01.90.99

Specjalistyczne technologie transportu bliskiego i przeładunku materiałów; pozostałe

05.02

Technologia magazynowania i wydawania materiałów z magazynu

05.02.01

Systemy układania materiałów na regałach

05.02.02

Urządzenia do przechowywania i odbioru materiałów z półek i regałów

05.02.03

Systemy sortowania i wydawania materiałów z magazynu

05.02.04

Systemy składowania i wydawania z magazynu dużych płyt (np. żurawie układające)

05.02.99

Systemy składowania; pozostałe

06

Robotyka

06.01

Roboty przeładowujące, podające, paletujące, itd.

06.02

Roboty łączące i montujące

06.03

Automaty natryskowe, lakierujące, itd.

06.04

Automaty do ciosania (szlifowania, cięcia, itd.)

06.99

Roboty/automaty; pozostałe

10

Maszyny i urządzenia do procesów specjalnych

10.01

Technologia laserowa

10.02

Technologia wysokiej częstotliwości

10.03

Technologia mikrofalowa

10.04

Technologia ultradźwiękowa

10.06

Wygładzanie termiczne

10.07

Cięcie strumieniem wody

10.99

Procesy specjalne; pozostałe

11

Maszyny i urządzenia dla specjalnych grup produktów

11.01

Maszyny i urządzenia stosowane przy konstrukcjach drewnianych i zawierających elementy z drewna konstrukcyjnego

11.01.01

Maszyny i urządzenia do produkcji okien i fasad

11.01.01.01

Centra obróbcze do wzdłużnej i poprzecznej obróbki elementów okiennych

11.01.01.99

Maszyny do produkcji okien i fasad; pozostałe

11.01.02

Maszyny i urządzenia do produkcji drzwi i ram

11.01.03

Maszyny i urządzenia do produkcji konstrukcji drewnianych

11.01.03.01

Linie przycinające

11.01.03.02

Maszyny specjalne ciesielskie i konstrukcyjne

11.01.04

Maszyny i urządzenia stosowane przy budowie domów prefabrykowanych / konstrukcji na bazie ramy drewnianej

11.01.04.01

Stoły montażowe

11.01.04.02

Gwoździarki automatyczne do elementów ściennych

11.01.04.03

Obrabiarki wieloczynnościowe do elementów z drewna konstrukcyjnego

11.01.05

Maszyny i urządzenia do produkcji konstrukcji z drewna laminowanego klejem / ze sklejek laminatów

11.01.06

Maszyny i urządzenia do produkcji podłóg drewnianych / parkietów

11.01.07

Maszyny i urządzenia do produkcji podłóg laminowanych

11.01.08

Maszyny i urządzenia do budowy schodów

11.02

Maszyny i urządzenia do produkcji płyt z drewna litego

11.03

Maszyny i urządzenia do produkcji mebli o konstrukcji szkieletowej (krzesła, stoły, itd.)

11.04

Maszyny do produkcji i obróbki opakowań drewnianych (palety, skrzynie, itd.)

11.04.01

Maszyny i urządzenia stacjonarne do produkcji palet

11.04.02

Linie do produkcji palet

11.04.03

Maszyny i urządzenia stacjonarne do produkcji opakowań na owoce i warzywa

11.04.04

Linie do produkcji opakowań na owoce i warzywa

11.04.05

Maszyny do produkcji opakowań przemysłowych (skrzynie, itd.)

11.04.06

Maszyny do produkcji bębnów kablowych

11.04.07

Urządzenia do obróbki cieplnej palet i innych drewnianych materiałów opakowaniowych

11.04.08

Urządzenia do fumigacji palet i innych drewnianych materiałów opakowaniowych

11.05

Maszyny i urządzenia do produkcji drzwi meblowych

11.06

Maszyny i urządzenia do produkcji szuflad

11.07

Maszyny i sprzęt do produkcji ram, w tym ram do obrazów

11.07.01

Podwójne piły tarczowe do pochyłych rzazów

11.07.02

Zszywarki i zszywarko-klejarki do montażu ram

11.07.03

Maszyny do łączenia elementów metalowych z okuciami (klamry, elastyczne zakładki, itd.)

11.07.04

Jednogłowicowe frezarki do rowków kątowych

11.07.05

Gilotyny do ukosów

11.07.06

Zautomatyzowane systemy produkcji ram

11.08

Maszyny i urządzenia do produkcji beczek drewnianych

11.99

Maszyny i urządzenia do produktów różnych

11.99.01

Maszyny i urządzenia do produkcji szczotek i pędzli

11.99.02

Maszyny i urządzenia do produkcji ołówków

11.99.03

Maszyny i urządzenia do produkcji drewniaków, podeszew i obcasów drewnianych, kopyt szewskich

11.99.04

Maszyny i urządzenia do produkcji kołków

11.99.05

Maszyny i urządzenia do produkcji słupów, masztów, palisad, płotów drewnianych

11.99.06

Maszyny i urządzenia do produkcji mebli ratanowych

11.99.07

Maszyny i urządzenia do produkcji uchwytów meblowych

11.99.08

Maszyny i urządzenia do produkcji żaluzji i okiennic

11.99.09

Maszyny i urządzenia do produkcji trumien

11.99.10

Maszyny i urządzenia do produkcji płyt szalunkowych

11.99.11

Maszyny i urządzenia do produkcji trzonków do narzędzi rolniczych (do łopat, szufli, motyk, grabi, młotków, kilofów, itd.)

11.99.12

Maszyny i urządzenia do produkcji sprzętu sportowego (kije bilardowe, wiosła, itd.)

11.99.13

Maszyny i urządzenia do produkcji wykałaczek / pałeczek do jedzenia

11.99.14

Maszyny i urządzenia do produkcji zapałek

11.99.15

Maszyny i urządzenia do produkcji wełny drzewnej

11.99.16

Maszyny i urządzenia do produkcji strużyn na ściółkę dla zwierząt

11.99.17

Maszyny i urządzenia do produkcji gontów drewnianych

11.99.18

Maszyny i instalacje do produkcji listew łóżkowych

18

Sprzęt, maszyny i urządzenia pomocnicze; pozostałe

18.02

Urządzenia mieszające

18.03

Systemy ważące

18.04

Stoły stolarskie, stoły warsztatowe

18.05

Zaciski

18.99

Maszyny pomocnicze; pozostałe

19

Przenośne maszyny do obróbki drewna i tworzyw sztucznych

19.01

Przenośne przekrawarki do tworzyw sztucznych

19.02

Przenośne piły otwornice

19.03

Przenośne pilarki taśmowe

19.04

Przenośne pilarki tarczowe

19.05

Przenośne korowarki

19.06

Przenośne strugarki

19.07

Przenośne frezarki

19.08

Przenośne maszyny do obróbki krawędzi

19.09

Przenośne wiertarki

19.10

Przenośne dłutownice łańcuchowe

19.11

Przenośne dłutownice

19.12

Przenośne szlifierki wibracyjne

19.13

Przenośne szlifierki taśmowe

19.14

Przenośne szlifierki tarczowe

19.15

Przenośne gwoździarki

19.16

Przenośne zszywarki

19.17

Przenośne wkrętaki akumulatorowe

19.18

Przenośne klejarki

19.19

Przenośne urządzenia natryskowe (np. pistolety do lakierów / klejów)

19.20

Przenośne urządzenia do klejenia forniru

19.21

Maszyny do szlifowania podłóg warstwowych

19.90

Skrzynki na narzędzia przenośne, przybory itd.

19.99

Przenośne maszyny specjalistyczne

20

Narzędzia i wyposażenie pomocnicze

20.01

Narzędzia skrawające

20.01.01

Ostrza do pilarek taśmowych

20.01.01.01

Ostrza do pilarek taśmowych, w tym do pilarek taśmowych rozdzielczych

20.01.01.02

Ostrza do pilarek wąskotaśmowych

20.01.02

Ostrza do pilarek ramowych

20.01.02.01

Ostrza stalowe do pilarek ramowych

20.01.02.02

Ostrza chromowane do pilarek ramowych

20.01.02.03

Ostrza stellitowe do pilarek ramowych

20.01.02.04

Ostrza HW do pilarek ramowych

20.01.03

Ostrza do pilarek tarczowych

20.01.03.01

Ostrza stalowe do pilarek tarczowych

20.01.03.02

Ostrza stellitowe do pilarek tarczowych

20.01.03.03

Ostrza HW do pilarek tarczowych

20.01.03.04

Ostrza DP do pilarek tarczowych

20.01.04

Systemy rozdrabniające

20.01.04.01

Systemy rozdrabniające z ostrzami HW do kształtowania paneli drewnopochodnych

20.01.04.02

Systemy rozdrabniające z ostrzami DP do kształtowania paneli drewnopochodnych

20.01.04.03

Rozdrabniarki składane z ostrzami HW

20.01.04.04

Rozdrabniarki składane z ostrzami DP

20.01.04.05

Rozdrabniarka do obróbki drewna litego

20.01.05

Głowice podłużne strugarki

20.01.06

Frezy z otworem (frezy i głowice frezarskie)

20.01.06.01

Frezy z otworem stalowe

20.01.06.02

Frezy z otworem, z ostrzami HW / ze stali specjalnej

20.01.06.03

Frezy z otworem, z nożami obrotowymi (HW / stal specjalna)

20.01.06.04

Frezy z otworem, z ostrzami DP

20.01.07

Frezy trzpieniowe

20.01.07.01

Frezy trzpieniowe do frezarek pionowych

20.01.07.03

Frezy trzpieniowe do urządzeń przenośnych

20.01.07.10

Frezy trzpieniowe stalowe do frezarek CNC i obrabiarek wieloczynnościowych

20.01.07.11

Frezy trzpieniowe z ostrzami HW / ze stali specjalnej do frezarek CNC i obrabiarek wieloczynnościowych

20.01.07.12

Frezy trzpieniowe z nożami obrotowymi (HW / stal specjalna) do frezarek CNC i obrabiarek wieloczynnościowych

20.01.07.13

Frezy trzpieniowe z ostrzami DP do frezarek CNC i obrabiarek wieloczynnościowych

20.01.07.99

Frezy trzpieniowe; pozostałe

20.01.08

Wiertła do wiercenia maszynowego

20.01.08.01

Wiertła kręte

20.01.08.02

Wiertła przelotowe

20.01.08.03

Wiertła do wiercenia otworów pod kołki

20.01.08.04

Wiertła cylindryczne

20.01.08.05

Wiertła schodkowe

20.01.08.06

Wiertła stożkowe

20.01.08.07

Wiertła drążone całkowite

20.01.09

Systemy narzędzi do produkcji okien i drzwi, w tym frezy do rowków i noże do czopów

20.01.10

Frezy z chwytem stożkowym (frezy i głowice frezarskie)

20.01.10.01

Frezy z chwytem stożkowym stalowe

20.01.10.02

Frezy z chwytem stożkowym, z ostrzami HW / ze stali specjalnej

20.01.10.03

Frezy z chwytem stożkowym, z nożami obrotowymi (HW / stal specjalna)

20.01.10.04

Frezy z chwytem stożkowym, z ostrzami DP

20.01.50

Obrabiarki; pozostałe

20.01.50.01

Dłutarki oscylacyjne i urządzenia pomocnicze

20.01.50.02

Dłutarki łańcuchowe i urządzenia pomocnicze

20.01.50.03

Narzędzia i urządzenia pomocnicze do cyklinowania

20.01.50.04

Narzędzia obrotowe

20.01.50.05

Łańcuchy do pilarek

20.01.50.06

Tarcze główne do pilarek tarczowych

20.01.90

Narzędzia do pracy z materiałami specjalnymi

20.01.90.01

Narzędzia do pracy ze stopami lekkimi

20.01.90.02

Narzędzia do pracy ze szkłem

20.01.90.03

Narzędzia do pracy z kamieniem

20.01.90.04

Narzędzia do pracy z materiałami mineralnymi

20.01.90.99

Narzędzia do pracy z materiałami specjalnymi; pozostałe

20.02

Noże, noże o obracanym ostrzu, elementy rozdrabniarek, itd.

20.02.01

Noże do frezarek, głowice frezarskie

20.02.02

Noże o obracanym ostrzu

20.02.03

Płyty mocujące, ograniczniki

20.02.04

Noże - półfabrykaty

20.02.05

Elementy rozdrabniarek

20.02.06

Stopy odlewnicze kobaltu, np. stellit

20.02.07

Ostrza do pilarek z elementami węglikowymi

20.02.08

Noże do rozdrabniarek

20.02.09

Noże tarczowe

20.02.10

Noże i łuszczarki do forniru

20.03

Systemy mocowania narzędzi

20.03.01

Systemy mocowania do pilarek tarczowych

20.03.02

Systemy mocowania do głowic frezarskich z otworem

20.03.03

Systemy mocowania do głowic frezarskich z chwytem stożkowym

20.03.04

Systemy mocowania do wierteł

20.04

Systemy pomiaru i kalibracji narzędzi

20.04.01

Instrumenty do pomiaru i kalibracji narzędzi

20.04.02

Przyrządy do pomiaru i kalibracji narzędzi

20.05

Systemy zarządzania narzędziami

20.05.01

Systemy kodowania narzędzi

20.05.02

Oprogramowanie dla systemów zarządzania narzędziami

20.06

Narzędzia do szlifowania i polerowania

20.06.01

Taśmy szlifierskie długie

20.06.02

Taśmy szlifierskie szerokie

20.06.03

Narzędzia polerskie

20.06.04

Tarcze i koła ścierne

20.06.05

Szczotki szlifierskie

20.06.06

Narzędzia do szlifowania profilowego

20.06.99

Narzędzia i materiały szlifierskie; pozostałe

20.07

Urządzenia pomocnicze i części zamienne do obrabiarek (np. kliny mocujące, przekładki, pierścienie prowadzące, przyrządy do ostrzenia)

20.08

Narzędzia ręczne

20.08.01

Piły ręczne

20.08.02

Strugi ręczne

20.08.03

Dłuta, narzędzia obrotowe, narzędzia wycinające, itd.

20.08.04

Młotki

20.08.05

Narzędzia pomiarowe, narzędzia do oznaczania

20.08.99

Narzędzia ręczne; pozostałe

20.09

Zaciski i prowadnice do narzędzi

20.09.01

Napinacze pił, klamry i przekładki pił ramowych

20.09.02

Prowadnice pilarek taśmowych

20.09.03

Prowadnice do pilarek łańcuchowych

20.09.04

Oprawki wrzecion / frezów nasadzanych

21

Maszyny, sprzęt i narzędzia do konserwacji i produkcji narzędzi

21.01

Maszyny, sprzęt i narzędzia do konserwacji i produkcji obrabiarek

21.01.01

Ostrzarki do pił

21.01.02

Pilniki do ostrzenia pił

21.01.03

Maszyny do ustawiania, kształtowania i wyrównywania pił

21.01.04

Maszyny do lutowania i spawania pił

21.01.05

Maszyny do toczenia i wyrównywania ostrzy pilarek

21.01.06

Maszyny do utwardzania zębów pilarek

21.01.07

Maszyny do cięcia i łączenia ostrzy pił taśmowych

21.01.08

Szlifierki do noży

21.01.08.01

Szlifierki do noży strugających, łuszczących i ścinających

21.01.08.02

Szlifierki do noży do forniru (do cięcia, skrawania, przycinania)

21.01.08.03

Maszyny do ostrzenia wieńców nożowych

21.01.08.90

Systemy mocowania dla szlifierek do noży

21.01.09

Ostrzarki do skrobaków

21.01.10

Ostrzarki do frezów

21.01.11

Ostrzarki do wierteł i frezów

21.01.12

Ostrzarki do narzędzi łańcuchowych

21.01.13

Ostrzarki uniwersalne do narzędzi i frezów

21.01.14

Ostrzarki do narzędzi piłujących, frezujących i strugających z ostrzami węglikowymi

21.01.15

Ostrzarki do narzędzi diamentowych

21.01.50

Maszyny i urządzenia do czyszczenia obrabiarek

21.01.60

Tarcze do ostrzenia narzędzi (z wyjątkiem tarcz diamentowych)

21.01.61

Tarcze diamentowe do ostrzenia narzędzi

21.01.90

Ostrzarki do zastosowań specjalnych

21.01.99

Maszyny, sprzęt i narzędzia do konserwacji i produkcji obrabiarek; pozostałe

21.02

Maszyny, sprzęt i narzędzia do konserwacji i produkcji narzędzi ręcznych

22

Produkty stanowiące wyposażenie maszyn

22.01

Systemy napędowe

22.01.01

Elektryczne systemy napędowe

22.01.01.01

Silniki elektryczne

22.01.01.03

Silniki przekładniowe

22.01.01.04

Przetwornice częstotliwości

22.01.01.05

Elektroniczne układy napędowe

22.01.01.06

Silniki liniowe / elektrocylindry

22.01.01.99

Elektryczne układy napędowe; pozostałe

22.01.02

Pneumatyczne układy napędowe

22.01.02.02

Podzespoły i urządzenia pneumatyczne

22.01.02.03

Pneumatyczne układy sterowania i regulacji

22.01.03

Hydrauliczne zespoły napędowe

22.01.03.01

Podzespoły i urządzenia hydrauliczne

22.01.03.02

Hydrauliczne układy sterowania i regulacji

22.01.10

Elementy i akcesoria do systemów napędowych

22.01.10.01

Reduktory i regulatory prędkości

22.01.10.02

Sprzęgła i hamulce

22.01.10.03

Łożyska wałeczkowe i precyzyjne

22.01.10.04

Moduły liniowe

22.01.10.99

Elementy i wyposażenie dodatkowe dla systemów suchych; pozostałe

22.01.20

Kompresory

22.02

Urządzenia do obróbki maszynowej

22.02.01

Urządzenia tnące

22.02.02

Urządzenia strugające

22.02.03

Urządzenia formujące / frezujące

22.02.04

Urządzenia do wiercenia

22.02.05

Urządzenia dłutujące

22.02.06

Urządzenia szlifująco-polerujące

22.02.07

Urządzenia natryskowe

22.02.08

Urządzenia klejące

22.02.09

Urządzenia montażowe

22.02.10

Urządzenia o wysokiej częstotliwości i mikrofalowe (np. generatory)

22.02.11

Urządzenia do wymiany narzędzi w obrabiarkach CNC

22.02.12

Mechanizmy krzywkowe i krzywki

22.02.13

Systemy antyelektrostatyczne

22.03

Zaciski i prowadnice do elementów obrabianych

22.03.01

Projektory laserowe, urządzenia wykorzystujące technologię "shadow guiding"                

22.03.02

Prowadnice i ograniczniki dla elementów obrabianych

22.03.02.01

Prowadnice i ograniczniki dla elementów obrabianych, pozycjonowane mechanicznie

22.03.02.02

Prowadnice i ograniczniki dla elementów obrabianych, pozycjonowane komputerowo

22.03.03

Urządzenia mocujące

22.03.04

Systemy odsysania

22.03.04.01

Pompy i podzespoły do systemów odsysania

22.03.04.02

Urządzenia do mocowania przyssawek

22.03.04.03

Centralne systemy odkurzania

22.03.05

Przystawki do łączenia na wczepy

22.03.06

Osadzarki do kołków

22.04

Mechaniczne elementy do obsługi i mocowania maszyn, urządzeń i przenośników (uchwyty, pokrętła, gałki, itd.)

22.05

Materiały eksploatacyjne

22.05.01

Smary

22.05.02

Topniki

22.99

Elementy wyposażenia; pozostałe

22.99.01

Pompy, zawory, rury

22.99.02

Sita drenażowe

22.99.03

Płyty, osłony i elementy z tworzyw sztucznych do pras

22.99.04

Taśmy do pras pracujących w trybie ciągłym

22.99.05

Podgrzewane płyty dociskowe i pręty grzejne

22.99.06

Formy do prasowania i cylindry do produkcji elementów formowanych z wiórów, włókien drzewnych, tworzyw sztucznych lub do powlekania twardymi materiałami powłokowymi

22.99.07

Elementy przenośników

22.99.07.01

Rolki i kółka

22.99.07.02

Taśmy

22.99.07.99

Elementy przenośników; pozostałe

22.99.08

Nieelektroniczne układy i urządzenia sterowania

22.99.09

Centralne systemy smarowania

22.99.10

Wkładki szlifujące do taśm

22.99.11

Filtry, elementy filtrów i wkłady filtrowe

22.99.12

Systemy prowadzenia kabli

22.99.13

Lampy/żarówki UV do utwardzania promieniami UV

22.99.14

Rolki i koła kolczaste do ciągnięcia drewna

22.99.15

Łańcuchy transmisyjne i transportowe

30

Wykorzystanie drewna pozostałego (trociny, wióry, drewno opałowe, kora), wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem paliwa drzewnego

30.01

Przygotowanie, transport i składowanie trocin, wiórów, drewna opałowego, itd.

30.01.01

Rozłupywarki do okrąglaków, drewna opałowego, itd.

30.01.02

Rozdrabniarki

30.01.02.01

Rozdrabniarki stacjonarne

30.01.02.02

Rozdrabniarki przenośne

30.01.03

Rębaki (wolnoobrotowe)

30.01.04

Pilarki do drewna opałowego

30.01.05

Maszyny do pakietowania drewna opałowego

30.01.06

Brykieciarki

30.01.07

Prasy do granulacji drewna

30.01.12

Maszyny zamiatające

30.01.13

Systemy przechowywania i transportu granulatu drzewnego

30.01.14

Dostarczane pod klucz instalacje do produkcji granulatu drzewnego

30.01.15

Suszarki materiałów do produkcji granulatu drzewnego

30.01.16

Suszarki do suszenia paliwa drzewnego

30.01.20

Urządzenia do usuwania wiórów i trocin

30.01.20.01

Systemy do usuwania wiórów I trocin (łącznie z filtrami)

30.01.20.02

Systemy odpylajace

30.01.20.03

Wolnostojące maszyny do usuwania zanieczyszczeń

30.01.20.04

Separatory filtracyjne

30.01.20.06

Odkurzacze przemysłowe

30.01.20.07

Wentylatory

30.01.20.08

Podgrzewacze powietrza

30.01.20.09

Systemy monitorujące koncentrację zalegającego pyłu

30.01.20.10

Specjalistyczne układy kontroli systemów usuwania wiórów i trocin

30.01.20.99

Urządzenia do usuwania wiórów i trocin; pozostałe

30.02

Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem paliwa drzewnego

30.02.01

Systemy kotłów z piecami na paliwo drzewne (drewno lite, wióry, trociny, itd.)

30.02.02

Piece do spalania drewna do wytwarzania gorących gazów

30.02.03

Generatory gazu drzewnego

30.02.04

Piece do spalania drewna do wytwarzania energii elektrycznej

30.02.05

Kominy, piece i palniki

30.02.99

Instalacje, układy i urządzenia pomocnicze do wytwarzania energii; pozostałe

31

Oszczędzanie energii, ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy, ochrona przeciwpożarowa i systemy klimatyzacyjne

31.01

Oszczędzanie energii

31.01.01

Instalacje i urządzenia do wtórnego wykorzystania energii

31.01.02

Energooszczędne pneumatyczne systemy przenośnikowe i urządzenia pomocnicze

31.01.99

Instalacje, układy i urządzenia pomocnicze wspomagające oszczędzanie energii; pozostałe

31.02

Technologia bezpieczeństwa

31.03

Ochrona środowiska

31.03.01

Instalacje do oczyszczania wody i płynnych środków chemicznych

31.03.02

Ekologiczne smary i paliwa

31.03.03

Instalacje i urządzenia do oczyszczania wywiewanego powietrza i spalin

31.03.04

Instalacje do spalania produktów chemicznych (lakierów, klejów, folii, itd.)

31.04

Bezpieczeństwo pracy

31.04.01

Urządzenia wyciszające (kabiny dźwiękoszczelne, itd.)

31.04.02

Urządzenia zabezpieczające do maszyn

31.04.03

Odzież i urządzenia ochronne (w tym odzież robocza)

31.05

Ochrona przeciwpożarowa i gaszenie pożarów; ochrona przed wybuchami

31.05.01

Przeciwpożarowe systemy alarmowe

31.05.02

Systemy gaśnicze (gaszenie ognia i iskier)

31.05.03

Instalacje tryskaczowe

31.05.04

Systemy ochrony przed  wybuchami

31.06

Technologie klimatyzacyjne

31.06.01

Urządzenia klimatyzacyjne

31.06.02

Komory klimatyzacyjne

31.06.03

Systemy nawilżania powietrza

31.06.04

Układy pomiarowe i sterujące do urządzeń klimatyzacyjnych

40

Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych; systemy pomiarowe, testujące i sterujące

40.01

Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych

40.01.01

Systemy sterowania numerycznego

40.01.02

Systemy CAM

40.01.03

Systemy programowania NC

40.01.04

Systemy do identyfikacji i oznaczania komponentów (kody paskowe, itd.)

40.01.05

Systemy przetwarzania obrazu, identyfikacja kolorów, struktur, kontrola powierzchni, pomiar optyczny, itd.

40.01.06

Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych dla specjalistycznych sektorów i dziedzin

40.01.06.01

Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych dla składów drewna i tartaków

40.01.06.02

Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych dla zakładów produkujących fornir

40.01.06.03

Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych dotyczących cięcia i klejenia forniru

40.01.06.04

Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych dotyczących produkcji mebli

40.01.06.05

Urządzenia elektroniczne do pozyskiwania i przetwarzania danych dotyczących produkcji paneli

drewnopochodnych

40.02

Systemy pomiarowe, testujące i sterujące

40.02.01

Instrumenty do pomiaru elementów obrabianych

40.02.02

Instrumenty do testowania i wykrywania wad materiałowych

40.02.03

Systemy monitoringu produkcji

40.02.04

Wykrywacze metalu i urządzenia do usuwania metalu

40.02.99

Urządzenia pomiarowe i testujące; pozostałe

80

Dostawcy kompletnych instalacji przemysłowych, firmy finansujące i leasingowe

80.01

Wykonawcy generalni odpowiedzialni za dostarczenie kompletnych instalacji

80.01.01

Generalni wykonawcy dla tartaków

80.01.02

Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących fornir i sklejkę

80.01.03

Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących twarde materiały powłokowe (laminaty, folie, itd.)

80.01.04

Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących płyty wiórowe, pilśniowe i OSB

80.01.05

Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących meble

80.01.06

Generalni wykonawcy dla zakładów obróbki drewna litego

80.01.07

Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących drewniane elementy konstrukcyjne (okna, fasady, itd.)

80.01.08

Generalni wykonawcy dla konstrukcji drewnianych i domów z drewna

80.01.09

Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących podłogi laminowane

80.01.10

Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących parkiety z drewna litego

80.01.11

Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących panele

80.01.12

Generalni wykonawcy dla zakładów produkujących płyty drewniano-cementowe

80.02

Firmy finansujące

80.03

Firmy leasingowe

90

Niezależne oprogramowanie komputerowe (CAD, ERP, planowanie i kontrola produkcji, itd.)

90.01

Niezależne oprogramowanie dla tartaków i składów drewna

90.02

Niezależne oprogramowanie do produkcji forniru i sklejki

90.03

Niezależne oprogramowanie do produkcji płyt wiórowych, pilśniowych i OSB

90.04

Niezależne oprogramowanie do obróbki forniru

90.05

Niezależne oprogramowanie do obróbki drewna litego

90.06

Niezależne oprogramowanie dla przemysłu meblowego

90.07

Niezależne oprogramowanie do produkcji okien

90.08

Niezależne oprogramowanie do produkcji konstrukcji drewnianych

90.09

Niezależne oprogramowanie dla branży rzemieślniczej

90.10

Niezależne oprogramowanie do konstrukcji schodów

90.11

Niezależne oprogramowanie do handlu drewnem

90.50

Standardowe oprogramowanie dla przemysłu drzewnego (ERP, zarządzanie materiałami, zarządzanie kadrami, obliczanie kosztów, itd.)

90.99

Niezależne oprogramowanie; pozostałe

95

Niezależne usługi dla przemysłu drzewnego

95.01

Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe dla przemysłu drzewnego

95.01.01

Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe dla tartaków

95.01.02

Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe dla zakładów produkujących fornir i sklejkę

95.01.03

Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z produkcją twardych materiałów powłokowych i technologiami laminowania (laminaty, folie, powłoki, itd.)

95.01.04

Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z  produkcją płyt wiórowych, pilśniowych i OSB

95.01.05

Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe dla przemysłu meblowego

95.01.06

Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z suszeniem i parowaniem drewna litego

95.01.07

Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z obróbką drewna litego

95.01.08

Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z produkcją okien i fasad

95.01.09

Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe z zastosowaniem dla konstrukcji drewnianych

95.01.10

Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe dla branży rzemieślniczej

95.01.11

Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z wykańczaniem powierzchni

95.01.12

Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z wytwarzaniem energii z paliwa drzewnego i oszczędzaniem energii

95.01.13

Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z ochroną środowiska

95.01.14

Niezależne usługi inżynieryjne i konsultingowe związane z technologiami bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pracy i pożarowego

95.02

Usługi szkoleniowe

95.03

Konserwacja, naprawy, montaż, demontaż, odnawianie/regeneracja i modernizacja maszyn i instalacji

95.04

Stowarzyszenia

95.05

Organizatorzy targów

95.99

Usługi; pozostałe

96

Instytuty badawcze i testujące, instytucje edukacyjne dla przemysłu drzewnego (uniwersytety, politechniki, itd.)

96.01

Instytucje edukacyjne dla przemysłu drzewnego

96.02

Instytucje badawcze dla przemysłu drzewnego

96.03

Instytucje testujące dla przemysłu drzewnego

97

Wydawcy literatury dla przemysłu drzewnego

97.01

Magazyny techniczne dla przemysłu drzewnego

97.02

Czasopisma techniczne dla przemysłu drzewnego

97.03

Książki techniczne dla przemysłu drzewnego

98

Lakiernie

98.01

Drobny sprzęt lakierniczy

98.02

Kabiny lakiernicze

98.03

Linie lakiernicze

98.04

Ściany lakiernicze

98.05

Inne (podaj jakie)

99

Kleje dla przemysłu drzewnego

100

Chemikalia

100.01

Barwniki

100.02.

Bejce

100.03

Farby

100.04

Lakiery

100.05

Materiały do renowacji mebli

100.06

Pokosty

100.07

Politury

100.08

Rozpuszczalniki

100.09

Szpachle

100.10

Woski

100.11

Inne (podaj jakie)