Rema S.A. w gronie wystawców targów Dremasilesia

Podziel się

Podstawowym produktem wytwarzanym przez REMA S.A. są pilarki formatowe z wrzecionkiem podcinającym do cięcia drewna i płyt meblarskich. Wytwarzane są także pilarki tarczowe poprzeczne, pilarki tarczowe poprzeczno – wzdłużne, pilarki panelowe, optymalizerki, pilarki wielopiłowe oraz odciągi wiórów.

 

Spółka jest obecnie największym polskim producentem pilarek formatowych z wrzecionkiem podcinającym oraz jednym z największych w Polsce producentów obrabiarek do drewna i materiałów drewnopochodnych. Nad jakością produktów czuwa biuro projektowe, w którym konstruktorzy i technolodzy pracują nad tworzeniem urządzeń precyzyjnych, trwałych, ergonomicznych i bezpiecznych. Odpowiednie zaplecze personalne i techniczne gwarantują wysoki poziom obsługi posprzedażowej:dostępność części zamiennych oraz serwisu, możliwość wykonania napraw pogwarancyjnych itp.


W szczególności Spółka prowadzi podstawową działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania maszyn, co stanowi ok. 70% przychodów. W ofercie produktowej Spółki znajdują się: pilarki tarczowe, pilarki poprzeczne, pilarki wielopiłowe oraz urządzenia odpylające. Oprócz podstawowej działalności produkcyjnej, Spółka prowadzi działalność produkcyjną dodatkową i działalność usługową (w jej ramach osiąga ok. 30% przychodów) w następujących obszarach:

− odlewnia żeliwa (z żeliwa szarego i sferoidalnego),
− obróbka mechaniczna metali. 

Spółka sprzedaje swoje produkty na rynku krajowym oraz na eksport. W Polsce sprzedaż jest realizowana poprzez ogólnopolską sieć przedstawicieli handlowych. Głównymi odbiorcami produktów Spółki są: producenci mebli, zakłady obróbki drewna, zakłady stolarskie oraz tartaki. W zakresie eksportu produkty Spółki sprzedawane są w: Niemczech, Szwecji, USA, Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowenii oraz Belgii.
REMA S.A. oferuje produkty wysokiej jakości o uznanej renomie, rozpoznawalne na rynku krajowym i zagranicznym, które skutecznie konkurują z innymi producentami polskimi i zagranicznymi. Pilarki Spółki są postrzegane na rynku jako maszyny profesjonalne i wykorzystywane są w zakładach produkcyjnych w wielozmianowym cyklu produkcji.


Potwierdzeniem wysokiej jakości oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych produktów Spółki są wielokrotne nagrody i wyróżnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, a także przyznawane w ramach branżowych targów DREMA i DREMASILESIA.
Należy także zaznaczyć, że produkty Spółki spełniają krajowe normy bezpieczeństwa, jak i surowe standardy bezpieczeństwa pracy określone w dyrektywach UE w zakresie obrabiarek do drewna.

Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą marki: www.rema-sa.pl