Projekt TeSaMa - Strefa Bezpieczeństwa Maszyn na targach DremaSilesia 2019

Podziel się

Projekt TeSaMa „System utrzymania bezpieczeństwa technicznego w przemyśle maszynowym” - to międzynarodowy projekt badawczy zrealizowany przez Stowarzyszenie DROMA we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym - Centralny Instytut Ochrony Pracy, Institute for Management Cybernetics e. V. oraz Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie. Projekt TESAMA

dsc_0010.JPG

System utrzymania bezpieczeństwa technicznego w przemyśle mechanicznym/ TeSaMa - Technical Safety Maintenance System in Mechanical Engineering na targach DREMASILESIA - Strefa Bezpieczeństwa Maszyn

tesama.png

 

Projekt był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu międzynarodowego Inicjatywa CORNET.

Celem nadrzędnym projektu jest  wzrost bezpieczeństwa pracy i produkowanych wyrobów.

Głównym celem projektu jest udostępnienie MŚP sektora maszynowego serwisu internetowego, zawierającego szczegółowe narzędzia wspomagające działania związane z oceną bezpieczeństwa technicznego maszyn użytkowanych podczas pracy, z uwzględnieniem produkcji, utrzymania ruchu i logistyki, a także wytycznych do prowadzenia oceny zgodności produkowanych przez te przedsiębiorstwa maszyn. Innowacyjność projektu wynika z faktu, że dobrze znane kwestie oceny zgodności maszyn oraz bezpieczeństwa ich użytkowania jak dotychczas nigdzie nie były rozpatrywane jako powiązane dwie części tego samego problemu: wszystkie wypadki przy obsłudze maszyn powodowane były nieprawidłowościami w konstrukcji maszyn użytkowanych, które jednocześnie są produktami innych przedsiębiorstw. Ponadto wyprodukowana maszyna może być źródłem ryzyka związanego z jej obsługą przez klienta.

Na stoisku Stowarzyszenia DROMA na targach DREMASILESIA będzie można zapoznać z założeniami projektu i skonsultować tematy związane z bezpieczeństwem maszyn.

Serwis internetowy TeSaMa jest ogólnie dostępny pod adresem: https://tesama.ciop.pl/ 

Zapraszamy serdecznie, Targi Maszyn i Narzędzi Do Obróbki Drewna DremaSilesia,  kwiecień 2020, Sosnowiec.