Powołanie Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego

Podziel się

Dyrektor targów DREMA i DremaSilesia - Andrzej Półrolniczak, uczestniczył w poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. w spotkaniu organizacyjnym związanym z powołaniem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego. Spotkanie odbyło się w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju, a inicjatorem jest fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej.

Celem spotkania było omówienie całokształtu funkcjonowania nowopowstałego klastra.

Klaster jest inicjatywą oddolną, działającą w oparciu o Regulamin Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjności Dla Przemysłu Drzewnego, który będzie skupiał przedstawicieli firm, przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji otoczenia biznesu, instytutów badawczych i naukowo-badawczych oraz uczelni wyższych z terenu kraju.

Podstawą koncepcji rozwoju klastra jest powiązanie różnych podmiotów z tej samej lub powiązanych branż w zakresie współpracy biznesowej lub badawczo – rozwojowej przy współudziale samorządów i władz centralnych. Natomiast celem działalności klastra jest poprawa innowacyjności i podejmowanie nowych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw przemysłu drzewnego i jednostek badawczych w kraju, co w efekcie pozwoli na konkurowanie w skali czy to krajowej, czy globalnej. Istotą tej współpracy powinna być interdyscyplinarność oraz otwartość na nowe pomysły. Stworzenie takiego środowiska, które będzie wspólnie dążyło do rozwoju poprzez innowacyjność.

Klaster ma zatem łączyć m. in. takie dziedziny, jak: innowacje, B+R, edukacja, ekologia. Są to dziedziny ściśle ze sobą powiązane. Współistnienie ekologii, edukacji i B+R, innowacji i przemysłu drzewnego jest zrozumiałe, gdyż przemysł drzewny rośnie i rozwija się właśnie na gruncie innowacji. Obie te sekcje są ze sobą bezpośrednio związane, bowiem przyszłość i rozwój przemysłu drzewnego jest zależny przede wszystkim od stopnia innowacyjności.

Więcej informacji >> TUTAJ <<