Dyrektor targów DremaSilesia prezesem Stowarzyszenia DROMA

Podziel się

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, które odbyło się w dniu 30 września 2020 roku, wybrało nowe władze na lata 2020 – 2024.

Prezesem Stowarzyszenia został ponownie Andrzej Półrolniczak – Dyrektor Targów DremaSilesia. W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli: Mieczysław  Fluder, Jacek Gawroński,  Andrzej Graczykowski, Tomasz Kobierski, Stefan Kołakowski, Tomasz Nieciąg, Zbigniew Oskwarek i Dariusz Prochera.

Do Komisji Rewizyjnej zostali powołani: Marcin Barc, Zygmunt Stawicki i Waldemar Szymański.

Podczas spotkania członkowie Stowarzyszenia DROMA omówili aktualna rynkową oraz planowane przez Stowarzyszenie działania promujące polski przemysł maszyn i narzędzi do obróbki drewna.

Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA  grupuje osoby fizyczne związane z branżą obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna oraz większość polskich producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna.

Więcej informacji: www.droma.com.pl